Cricket

Birthday wishes for Virat Kohli: Twitter reactions on Virat Kohli’s 33rd birthday

Birthday wishes for Virat Kohli: Twitter reactions on Virat Kohli's 33rd birthday