DOTA 2 TOURNAMENTS: EPIC League Season 2 returns on November 3 with a $500,000 Prize Pool

DOTA 2 TOURNAMENTS: EPIC League Season 2 returns on November 3 with a $500,000 Prize Pool. Open Qualifiers for Epic League Season 2 will begin from Thursday. Epic Esports’s lates Epic League Season 2 will feature all the top Dota…